Supervisie

In de supervisie staat de eigen ontwikkeling centraal. Als therapeut ben je namelijk niet alleen een hulpverlener, maar ben je ook een mens. Een mens met zijn of haar eigen dynamieken, onzekerheden, sterke punten en bagage. En dat schakel je allemaal niet zomaar uit. Gelukkig ook maar, want het zijn juist die factoren die jou als therapeut tot een ontzettend goede hulpverlener kunnen maken. In plaats van dat je probeert je onzekerheid weg te moffelen of je eigen dynamieken probeert te parkeren, kun je ze ook juist inzetten om een betere behandelrelatie te verkrijgen of een betere diagnostisch beeld te krijgen. Om je eigen factoren beter in beeld te krijgen en ze als een kracht in te zetten in je rol als therapeut, kan ik als supervisor een bijdrage leveren. Samen werken we aan het inzichtelijk krijgen van je dynamieken, onzekerheden en sterke punten en zullen vervolgens de vertaalslag maken naar de praktijk in de spreekkamer. 

Ook met diagnostiek kan ik je helpen om je eigen krachten in te zetten. Het leren van testen interpreteren kan iedereen, maar juist jezelf inzetten als onderzoeksinstrument is minstens zo waardevol of zelfs waardevoller. Een klinische indruk kan je zoveel vertellen. Maar hoe buig je een klinische indruk om in een adequate probleemanalyse en heldere hypotheses? Met supervisie kan hier uitgebreid bij stil worden gestaan. En ook het kritisch en overkoepelend bekijken van het diagnostisch proces kan onderwerp zijn van supervisie. Dit kan zijn als eigen keuze voor de eigen ontwikkeling, maar ook in het kader van het behalen van je BAPD of verplichte supervisie als psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog.