Over mij

Mijn naam is Monique van den Elsen- van Lijssel, 37 jaar oud, getrouwd en moeder. In 2010 ben ik cum laude afgestudeerd als psycholoog aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Mijn stage heb ik gevolgd bij angstpolikliniek Overwaal, waarbij ik vooral werkzaam was in de driedaagse deeltijdbehandeling. Na mijn afstuderen ben ik een korte tijd gaan werken bij GGZ Oost Brabant, team persoonlijkheid en trauma en later overgestapt naar Psychiatriepraktijk Helmind (specialistische ggz) en Psyplus (later Indigo, generalistische basis ggz). Bij Psychiatriepraktijk Helmind heb ik 7,5 jaar gewerkt en vanuit daar heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog gevolgd. Bij aanvang van de opleiding ben ik gestopt met mijn werkzaamheden voor Psyplus. Tijdens de opleiding heb ik tevens gedeeltelijk gewerkt bij Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie Deurne (PvP, generalistische en specialistische ggz). In 2015 ben ik afgestudeerd als GZ-psycholoog. Tijdens de 7,5 jaar bij Psychiatriepraktijk Helmind heb ik samen met de maatschap een eerstelijnstak opgezet, genaamd Stichting Bijzonder Psychologen waarin ik als regiebehandelaar gewerkt heb. Onder mijn begeleiding waren daar basispsychologen en psychologen in opleiding tot GZ-psychologen werkzaam. 

Naast mijn diploma als GZ-psycholoog heb ik de basiscursus en vervolgcursus EMDR gevolgd en ben ik inmiddels erkend EMDR practitioner. Ik geef zeer regelmatig EMDR therapie aan cliënten met trauma's en/of angstklachten. Hiernaast heb ik veel psychodiagnostisch onderzoek gedaan, gericht op meerdere gebieden zoals persoonlijkheid, intelligentie en ontwikkelingsproblematiek, zowel descriptief als structureel.

Eind 2019 ben ik gaan werken bij GGZ Oost Brabant Helmond, team Angst en Stemming. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en verdere ontwikkeling. Bij het GGZ volg ik regelmatig scholingen en maak ik deel uit van onderzoeken, waardoor ik zoveel mogelijk up-to-date blijf betreffende de behandelmethodieken en nieuwste bevindingen. Binnen deze plek ben ik me ook verder gaan ontwikkelen tot VGCt geregistreerd cognitief gedragstherapeut, EMDR practitioner en de schematherapie.

In 2022 ben ik, naast mijn werk bij GGZ Oost Brabant, gestart als zelfstandige binnen de generalistische basis GGZ bij Psychologenpraktijk Gemert. Hier werk ik als GZ-psycholoog generalistisch met een verscheidenheid aan (milde) psychische klachten.

Als psycholoog en als GZ-psycholoog heb ik veel gewerkt met zowel angst- en stemmingsproblematiek als ook met persoonlijkheidsproblematiek in zowel de generalistische basis ggz als ook in de specialistische ggz, waarbij vooral in de specialistische ggz vaak sprake is van comorbiditeit. Hoewel ik affiniteit heb met het werken vanuit een cognitief gedragstherapeutische kader, is het vooral in de specialistische ggz dat ik neig naar werken vanuit een eclectisch perspectief. Per cliënt probeer ik in te schatten met welke techniek ik het beste aansluit bij zijn of haar belevingswereld, zodat de therapeutische relatie een sterk middel wordt in de therapie. 

Door de jaren heen heb ik meerdere basispsychologen en psychologen in opleiding tot GZ-psychologen begeleiding danwel supervisie gegeven. Dit kon gaan over de eigen leerdoelen en ontwikkelingen, over het vergaren van kennis over behandelingen maar ook betreffende diagnostiek. Dit heb ik altijd erg leuk gevonden om te doen en ervaar dit ook als erg leerzaam. Het is niet alleen de ontwikkeling van de supervisant danwel die van de psycholoog die begeleiding ontvangt, maar ook mijn ontwikkeling blijft hierdoor op scherp staan. Opleidelingen die met de nieuwste inzichten met mij in gesprek gaan, maar ook zienswijzen die psychologen kunnen hebben die mij alert maken op mijn eigen blinde vlekken. Omdat ik het geven van supervisie danwel begeleiding zie als een belangrijke toevoeging in het werk dat ik doe als GZ-psycholoog, doe ik dit met erg veel plezier.