Psychologische hulp

Ik bied psychologische hulp aan binnen de generalistische basis ggz. Dit houdt in dat ik uit ga van bepaalde mate van zelfredzaamheid, eigen inzicht en lichte tot matige klachten qua ernst. De zorg binnen de generalistische basis ggz is kortdurend van aard en hulpvraag gericht.

De manier waarop ik werk, is een manier van samenwerken. Samen komen we tot concrete doelen, waarin de hulpvraag leidend is. In mijn stijl ben ik confronterend, eerlijk, empathisch en samenwerkend. Hoewel ik een breed scala van problematiek behandel, ligt mijn expertise vooral op de behandeling van angst-, dwang- en stemmingsstoornissen, zelfbeeldproblematiek en trauma. Als GZ-psycholoog ben ik breed opgeleid, maar door mijn verdere verdieping in EMDR, CGT en Schematherapie worden deze therapievormen door mij het meest toegepast. 

Als zelfstandig werkend GZ-psycholoog werk ik monodisciplinair. Dit houdt in dat zowel de intake als behandeling door mij uitgevoerd wordt. Wel ben ik een samenwerking aangegaan met Psychologenpraktijk Gemert, waardoor ik korte lijnen heb met andere zelfstandig werkende collega's. Hierdoor kan ik snel en makkelijk het overleg opzoeken met bijvoorbeeld andere GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, vaktherapeuten en psychiaters.